Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн НӨАТ-ын баримт өгөх үү?

-Үйлчлүүлэгч нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн тохиолдолд НӨАТ-ын баримтыг авна. Энэ НӨАТ-ын баримт нь зөвхөн сугалаанд оролцох эрхтэй баримт байна.