Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн талаарх мэдээллийг хаанаас авч болох вэ?

-Эмнэлгийн цахим хуудас болон эмнэлгийн хүлээлгийн танхимуудад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй жагсаалтаас харж болно. Мөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаарх мэдээллийг холбогдох тасаг нэгж болон санхүү бүртгэлийн алба, Даатгал эдийн засаг төлөвлөлтийн албадуудаас утсаар болон биечлэн ирж авах боломжтой.