Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг харилцах данс руу шилжүүлж болох уу?

-Болно. Та аль ч банкнаас эмнэлгийн Төрийн сан дах 100900020007 данс руу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нэр төрөл, эмчлүүлэгчийн мэдээллийг бүрэн гүйцэт шилжүүлж, төлбөр төлсөн баримтыг холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгнө.