Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг хаана төлөх вэ?

- Өндөр өртөгтэй мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэсэл, протезийн төлбөр, нэмэлт болон төлбөртэй тусламж үйлчилгээний төлбөрийг төрийн банканд тушаан төлбөрийн баримтыг авна.

- Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн хамтын төлбөр буюу ор хоногийн төлбөр, оношилгоо шинжилгээний улирлын дээд хэмжээ (165.000 төгрөг)-ээс давсан зөрүү, цахим бүртгэлээр бүртгэгдэж буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг тухайн бүртгэлийн ажилтнуудад тушааж төлбөрийн баримтыг авна.