Эмчийн үзүүлэх товлолт цагийг заавал өөрийн биеэр ирж авах хэрэгтэй юу?

Амбулаторийн нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэх товлолт цагийг ажлын өдрүүдэд 0800-1600 цагийн хооронд 77046666(3)  гэсэн утсаар захиалж болно.